Categorie Archief Algemeen nieuws

Afsluiting Prins Hendrikstraat

De gemeente gaat eind maart de Prins Hendrikstraat in Drunen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Met deze maatregel worden de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Lipsstraat vergroot. De Prins Hendrikstraat wordt een verkeersveilige fietsroute, terwijl gemotoriseerd verkeer via de Tinie de Munnikstraat van en naar de Lipsstraat kan rijden.

Vóór en na de afsluiting worden op zowel de Tinie de Munnikstraat als de Prins Hendrikstraat verkeertellingen gehouden om zo te kunnen zien hoe het gemotoriseerde verkeer zich door Braken-oost beweegt. De afsluiting wordt eind maart gerealiseerd. Het parkeerterrein van sportpark De Schroef blijft via de Cees van Delfstraat bereikbaar. Alternatieve routes worden met borden aangegeven.

De Ledenpas

De ledenpassen die verstrekt zijn zullen komend jaar regelmatig ingezet worden. Mocht je nog geen ledenpas hebben ontvangen, dan kun je dat aangeven via vragen@bvdillenburg.nl. We kunnen met deze pas betalen, aanmelden en profiteren van kortingsacties.  

Het positieve of negatieve saldo, om betalingen te doen tijdens activiteiten, op de ledenpas zal binnenkort worden medegedeeld. Indien er nog een negatief saldo op staat zal deze eerst moeten worden opgehoogd alvorens het pasje weer te gebruiken is.

Een voorbeeld van de ledenpas

Veel gestelde vragen over de ledenpas

Hoe werkt betalen met de ledenpas?

Bij een betaling met de ledenpas heb je geen pincode nodig. Om te betalen geef je pas af aan de vrijwilliger en deze scant je pas.

Hoe activeer ik mijn ledenpas?

Voor je met de ledenpas kunt betalen, dien je deze te activeren door deze op te waarderen met een saldo. Je ledenpas is gereed voor gebruik zodra er saldo op staat.

Hoe kan ik saldo laden op mijn ledenpas?

  1. Bij de bar tijdens de activiteit. In dit geval betaal je met je PIN-pas en wordt het bedrag direct op je ledenpas gezet. De kosten voor het opladen zijn per opwaardering € 0,25.
  2. Via internet (iDEAL). Om je ledenpas via internet op te laden ga je naar je eigen account op deze website.
  3. Door middel van het bedrag over te maken naar IBAN NL73 RBRB 0706 5386 68 onder vermelding van “Ledenpas – BV#### (en je lidmaatschapsnummer)”

Wat moet ik doen, als ik geen e-mail met inlognaam ontvangen heb?

Per e-mail ontvangt u de benodigde inloggegevens. Indien u geen gegevens heeft ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat op vragen@bvdillenburg.nl.

Wat gebeurt er als er onvoldoende saldo op de ledenpas staat?

Als bij betaling blijkt dat er onvoldoende saldo op de kaart staat, kan de betaling  met een andere ledenpas betaald worden of u kunt het saldo bij de bar (indien aanwezig) ophogen.

Wat gebeurt er met mijn saldo bij verlies of diefstal van de pas of als ik een nieuwe ledenpas krijg?

Het saldo op je ledenpas is gekoppeld aan je lidnummer en staat op de server en niet op je pas. Dat betekent dat je je saldo behoudt in geval van een nieuwe ledenpas of in geval van verlies of diefstal.  Wel is het van belang zo snel mogelijk via e-mail (vragen@bvdillenburg.nl) je pas te blokkeren. Iemand anders zou je pas met saldo natuurlijk kunnen gebruiken.

Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?

Bij het afrekenen wordt het actuele saldo op het scherm van de kassa getoond.  Je kunt ook om een bonnetje vragen. Op de bon staan de consumpties en het actuele saldo. Je kunt degene achter de bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas te scannen. Het saldo wordt dan getoond.

We zijn bezig dat je dit ook via de website kunt bekijken.

Hoe zit het met de privacy en mijn persoonsgegevens?

De ledenpas bevat enkel de achternaam en het lidmaatschapsnummer. Er zijn geen andere gegevens uit de kassa of het pasje te halen. Het lidmaatschapsnummer kan enkel herleidt worden voor het secretariaat.

Buurtvereniging Dillenburg heeft een overeenkomst gesloten met PerfectView. Zij zijn leverancier van ons CRM-pakket en beheren de servers van het pakket. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met je persoonsgegevens. Deze worden in geen geval aan anderen verstrekt.

Kijk voor alle informatie over de ledenpas op de speciale pagina; www.bvdillenburg.nl/ledenpas

Verkeersituatie

Er is eerder aangegeven in de wijk dat er regelmatig te hard wordt gereden. In overleg met de gemeente is naar voren gekomen dat we elkaar hierop moeten aanspreken en we een banner vooraan de wijk zullen plaatsen. Deze banner hebben we op de Burendag vorig jaar gepresenteerd en zal worden opgehangen als de werkzaamheden in en aan de WADI gereed zijn. Mocht dit niet helpen dan kunnen we mensen, samen met de politie, in de wijk gaan waarschuwen op hun rijgedrag.  

De gemeente zal de gevaarlijke situatie van de kinderen die uit de brandgang rennen, gaan bekijken bij de oplevering van de wijk door Hendriks. De gemeente kan hier vooralsnog geen eisen aan stellen. 

Sluiting Prins Hendriksstraat
Er is een besluit genomen dat de Prins Hendriksstraat tussen de Dillenburgstraat en Lipsstraat gesloten gaat worden. Voordat dit zover is zal er een testperiode in worden gelast van 2 maanden.

Het is de bedoeling dat het afvalt weg gehaald wordt en er een fiets en wandelpad wordt aangelegd. Hierdoor wordt het dierenpark meer bij de wijk Dillenburg getrokken.

Hoe nu verder?
Na de testperiode worden de resultaten besproken, hierna wordt er een beslissing genomen waarop nog bezwaar gemaakt kan worden.

Terugblik Algemene Ledenvergadering

Op 23 februari is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de d’Oultremontcollege. De ideale plek voor de ledenvergadering en we hebben dan ook een plek gereserveerd voor volgend jaar. Ook dit jaar willen we onze sponsoren bedanken. Deze dragen bij aan het bestaansrecht van de buurtvereniging. 

Onze sponsoren

Terugblik ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering is aangegeven dat de contributie in 2019 naar ratio verrekend zal worden. Zo zal vanaf 2020 het boekjaar bij iedereen van 1 januari t/m 31 december lopen. Er zijn geen nieuwe bestuursleden voor 2019 aangemeld of aangesteld.   

Aanmeldingen vrijwilligers 
Tijdens de bijeenkomst hebben 2 leden zich aangemeld voor de activiteitencommissie en hebben enkele leden aangegeven mee te willen helpen voor een activiteit. Deze zullen wij benaderen om de mogelijkheden te bekijken. Het was weer een gezellige bijeenkomst waarin informatie werd gedeeld, deze is uitgebreid terug te lezen in de notulen! 

Gaten in de weg

Afgelopen week zijn er werkzaamheden uitgevoerd op diverse kruispunten in de wijk. Dit resulteerde op afzetpaaltjes midden op de weg. Maar waarvoor was dit nu nodig?

De aannemer heeft en stuk of 3 rioolputten, welke onder het straatwerk zaten opgemetseld en zand weer aangevuld. Vandaag wordt het straatwerk aangebracht en afgetrild.

De plaatsen zijn afgezet met schildjes wat niet ongebruikelijk is in een 30 km gebied met veel verlichting.

Natuurlijk zou het beter zijn met afzethekken, maar die worden vaak omgetrokken om er toch langs te kunnen. Vandaar de keuze van de aannemer.

Inmiddels is de situatie gereed voor deze locatie.

Reactie vanuit de gemeente

Beveiligde verbinding

Sinds 31 januari hebben we een beveiligde verbinding, dit door middel van een SSL-certificaat.

Maar wat is nu een SSL-certificaat, dat leggen we hieronder graag aan je uit.

Het slotje geeft aan dat de verbinding veilig is.

Met SSL protocol werd al in 1995 geïntroduceerd als beveiligingsprotocol voor de verbinding tussen bezoekers van een website en de server waar de website is ondergebracht door middel van zeer sterke encryptie. Het protocol is in de loop der jaren verder ontwikkeld en overgenomen door een nieuwe versie, TLS, maar in de volksmond wordt het beveiligingsprotocol nog altijd SSL genoemd.

SSL certificaten komen in vele soorten en maten. Voor internetdoeleinden zijn er drie verschillende hoofdsoorten, die te onderscheiden zijn door de manier waarop de aanvraag van het certificaat wordt gevalideerd.

Er wordt vaak gedacht dat SSL alleen nodig is wanneer een bezoeker gegevens verstuurt via de website, bijvoorbeeld bij het inloggen of bij het invullen van een formulier, maar SSL werkt twee kanten op. Een SSL-beveiligde verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen met wat er naar de website wordt verstuurd. Maar het voorkomt ook dat de informatie die verstuurd wordt naar de website, of wordt verzonden vanaf de website, aangepast kan worden voor het zijn doel bereikt. Daarom is een SSL certificaat voor elke commerciële website een echte must en wordt het erkend als hét kenmerk van een veilige website.

Dylan